PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Niedziela Chrztu Pańskiego

Rok C 9 stycznia 2022 r.

Do Boga z Kościołem czy bez?

Drodzy Parafianie,
trzy razy przemawiałem w czasie Eucharystii (31 grudnia 2021 r., 9 stycznia i 16 stycznia 2022 r.) wypełniając mój proboszczowski obowiązek związany z administrowaniem Parafią św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie. Na zakończenie Starego Roku podałem suche cyfry, związane z duszpasterstwem, do których nawiązałem w czasie sprawozdania 9 stycznia. Natomiast w homilii, nawiązując do Słowa Bożego z tego dnia, mówiłem o Antychryście.
Antychrystem jest – według św. Jana – każdy, kto nie przyjmuje całej prawdy o Chrystusie. „Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem” (2J 7). Św. Paweł pisze o Antychryście poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa. Nazywa go człowiekiem grzechu, synem zatracenia, niegodziwcem łamiącym prawa, który – uniesiony pychą – zwiedzie wielu. Obecnie w Polsce są „kapłani” i „biskupi”, zawieszeni w kapłaństwie Kościoła Katolickiego, którzy zwodzą ludzi, mówiąc między innymi, że posłuszeństwo obowiązuje „w prawdziwym kościele”, a ten „prawdziwy kościół” oni stanowią i ich należy słuchać. O zgrozo, co zaślepienie! Wśród nas również są tacy. Módlmy się o ich nawrócenie.

I. Sprawozdanie duszpasterskie część I za rok 2020         31.12.2020 r.

Kochani moi, dziś dane jest nam przeżywać ostatni dzień roku kalendarzowego 2020. W ten dzień postanowiliśmy udać się na Eucharystię. Jest to nasz wybór. Nasz wybór został dokonany z potrzeby serca. Przybyliśmy do domu Bożego, do tej przemodlonej przez naszych ojców rakowskiej świątyni, ażeby zanieść kochającemu nas Bogu nasze uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośby. Stajemy dziś w ten sylwestrowy wieczór przed Bogiem, by dokonać bilansu, rozrachunku z darowanego nam czasu, który nazywaliśmy rokiem 2020. Staje mi dziś przed oczami historia gospodarza z Chrystusowej przypowieści, który zamierzał wyruszyć w daleką podróż. Wezwał swoje sługi i rozdał każdemu talenty. Boży Gospodarz dokonał tego na początku tego roku. Przekazał nam dziedzictwo wiary i prawdy otrzymane po raz pierwszy na chrzcie świętym. Na chrzcie świętym otrzymaliśmy dar wiary i staliśmy się dziećmi Bożymi i uczniami Chrystusa.

Dane statystyczne za rok 2019

 

Rodzin - 3046 Ochrzczonych - 48 
Mieszkańców – 6216 Przeszli do wieczności - 72
Mężczyzn – 1871 Bierzmowani - 17
Kobiet – 2595 Pierwsza Komunia św. - 20

 

Parafia nasza się starzeje, mało jest rodzin młodych, ale trzeba też  pamiętać że coraz więcej rodzin żyje tak, jakby  Boga nie  było. Chrzczą dzieci i doprowadzają do Pierwszej Komunii św. tylko dla tradycji, a nie ze względu na wieczne zbawienie. Wiele dzieci przychodzi dzisiaj na  świat w rodzinach rozbitych i niesakramentalnych, w których nie ma ducha. 

Część I – 31 grudnia 2018 r.

  1. Wstęp

Kończy się rok 2018. W gronie najbliższych tego dnia często mówimy: „jak ten czas szybko leci”, albo „zleciało, jak z bicza strzelił.”

Bóg jest Panem czasu, On stworzył czas i materię. On sam jest odwieczny, nie ma początku ani końca, Alfa i Omega. W Nim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko w nim istnieje, od Niego bierze początek. On sam postanowił stworzyć rzeczy widzialne i niewidzialne, istoty rozumne i wolne: aniołów i ludzi. Bóg stworzył czas, kiedy oddzielił światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. Bóg zakończy bieg czasu w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy skończy się ta doczesność, czas próby, a zacznie wieczność! Dla jednych w Niebie, dla drugich w piekle. Czyściec przestanie istnieć. Nastanie wieczne „teraz”.

A póki co – czas na małe podsumowanie czasu w naszej parafii z ostatnich dwunastu miesięcy.

Radio Watykańskie

Niedziela.pl