PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Franciszkanski2

 

 

 

 

„O Panie Uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju. Abyśmy siali miłość, radość, wybaczenie, nadzieje. Światło tam gdzie panuje mrok. Gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy”.

Z modlitwy św. Franciszka

  

  Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć według wskazań zawartych w Ewangelii naśladując św. Franciszka z Asyżu.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221

Styl życia Św. Franciszka był tak pociągający, że jak ogień pochłaniał serca ludzkiej społeczności tworząc trzy zakony: męski, żeński i III dla osób świeckich.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz.16.00

 

Na wesoło

bracia

Mały chłopczyk obserwuje swą mamę siedzącą przed lustrem i nakładającą maseczkę kosmetyczną na twarz.
- Co robisz mamo?
- Nakładam maseczkę. No wiesz... Rozsmarowuję taki krem.
- Dlaczego?
- Żeby być piękniejszą.
Po jakimś czasie kobieta zaczęła wacikiem zbierać maseczkę z twarzy.   Chłopczyk zainteresowany zapytał:
- Poddałaś się?

 

Rozmawiają dwaj kumple:ministranci
- Ty, jaki masz plan na poniedziałek?
- Będę czekał na piątek.

 

Raz byłem w tak poważnym związku że ani razu się nie uśmiechnęliśmy.

 

Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do RMF FM?
- Tak.
- Wszyscy mnie teraz słyszą?
- Tak. Jest pani na antenie.
- W supermarketach i sklepach też mnie słyszą?
- Z pewnością.
- No, dobrze. Janusz, nie kupuj jajek! Matka kupiła!

 

Na poważnie 

 Obowiązujący Kodeksu Prawa Kanonicznego w kanonie 303 stanowi:

Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym przewodnictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę.

Kanon ten odnosi się także dla FZŚ, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim. FZŚ w Rodzinie Franciszkańskiej cieszy się autonomią, kieruje się prawem własnym i posiada dokumenty: Reguła, Konstytucje Generalne, Statut Narodowy, Rytuał oraz Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy FZŚ.

Charyzmat franciszkański – specyficznym elementem wyróżniającym Trzeci zakon Franciszkański spośród innych stowarzyszeń świeckich jest życie wg duchowej tradycji Rodziny Franciszkańskiej, z którą jest związany. Szczególną rolę odgrywa tu duchowość Założyciela, której tercjarze są świeckim reprezentantem i jej świeckim dopełnieniem.

krzyzDuchowość franciszkańska – życie ewangeliczne jest istotą franciszkanizmu. Uczestniczą w nim świeccy oraz księża diecezjalni, którzy „powołani przez Ducha Świętego, zobowiązują się prze profesję żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka w swoim Stanie, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół. W wymiarze świeckim, biorąc udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, realizują swoje posłannictwo w Kościele i świecie, dążą do chrześcijańskiej doskonałości i prowadzą życie apostolskie.

Życie apostolskie – We FZŚ powołanie wiernych wypływające z faktu chrztu świętego otrzymuje nowy wymiar wynikający z ich przynależności. W swojej istocie apostolat tercjarzy świeckich czy duchownych ukształtowany jest w duchu instytutu zakonnego i dotyczy apostolatu dawania świadectwa życiem oraz czynnego zaangażowania się w dzieła Kościoła.

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej – powszechne wezwania do świętości i doskonałości tercjarze urzeczywistniają poprzez udział w życiu i duchowości Franciszkańskiej Rodziny, zgodnie z osobistym powołaniem oraz otrzymanym charyzmatem.

Opieka duchowa - pełni ją I zakon Franciszkański oraz III Zakon Regularny poprzez wyższe kierownictwo, którego zadanie jest czuwanie nad ich łącznością z Kościołem i Rodziną Franciszkańską, wiernością nauce Kościoła, wiernością franciszkańskiemu charyzmatowi oraz służba braterska dla ożywienia duchowego i apostolskiego wspólnot FZŚ..

Kto może należeć do FZŚ – należeć mogą wszyscy praktykujący katolicy, ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. A więc osoby świeckie pełnoletnie – kobiety i mężczyźni – żyjące w związkach sakramentalnych lub samotne oraz duchowni diecezjalni: diakoni, kapłani i biskupi. Warunkiem jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie oznak powołania.

 Struktura FZŚ w Polsce i w świecie – w Polsce jest ok. 17 tysięcy Franciszkanów Świeckich, w 500 wspólnotach miejscowych, podzielonych wg struktur Kościoła w Polsce na 15 Regionów. Każda ze Wspólnot na poszczególnych szczeblach jest animowana i kierowana przez radę wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituły.

Wspólnoty narodowe łączą się Wspólnocie Międzynarodowej, która ma swoją radę Generalną z siedzibą w Rzymie. FZŚ w świecie liczy ok. 450 tysięcy franciszkanów świeckich.

Święci i błogosławieni – wg dostępnych źródeł Kościół wyniósł na ołtarze ok. 150 osób, pochodzących z szeregów Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, ponad 60 osób zmarło w opinii świętości i toczy się ich proces beatyfikacyjny. Wśród jego przedstawicieli wyniesionych na ołtarze są ludzie wszystkich stanów, m.in. papieże – św. Pius X, bł. Jan XXIII; królowie: św. Ludwik, św. Elżbieta Węgierska; kapłani: św. Jan Vianney, św. Albert Chmielowski; dziewice: bł Aniela Salawa, czy Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (to tylko niektóre przykłady).

FZŚ PRZY PARAFII ŚW. Józefa Rzemieślnika W CZĘSTOCHOWIE

 Wspólnota FZŚ powstała około 1965 roku. Rozkwit i zachęta Rodziny Franciszkańskiej zwanej III Zakonem św. Franciszka rozpoczął się za czasów ks. Franciszka Rąpały, świętej pamięci proboszcza sanktuarium, w latach 1950, zmarłego 1997 roku. Spotkaniom które odbywały się w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej (obecnie kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu) brało udział 108 osób. s. Alina Mulica obecna członkini  naszego zakonu. W swoich zapiskach wspomina, że zawsze, była pełna kaplica ludzi, odbywały się wspólne modlitwy w różnych intencjach, śpiew i nauczania Ks Stanisława Kopczyńskiego kończące się uroczystym kapłańskim błogosławieństwem, Ks S. Kopczyński był pierwszym dyrektorem III FZŚ. To też za jego czasów, Alina Mulica w 1966 roku przyjęła habit franciszkański III zakonu i otrzymała imię zakonne MARIA. W późniejszych latach była przełożoną Zakonu.

Aktualnie jest we Wspólnocie: 10 osób  wśród nich Łukasz Warzecha zobacz na stronie

https://katowice.tvp.pl/33320388/komunikowanie-dobranie-czeka-na-pomoc-sam-ja-oferuje lub

https://pl.aleteia.org/2017/07/19/jestes-samotny-lub-chory-zadzwon-lukasz-zaklada-telefon-dobra/

LukaszWarzecha

 

Moderatorzy Zakonu FZŚ

1. Ks. Stanisław Kopczyński w latach 1965 – 1974 roku
2. Ks. Władysław Włodarski w latach 1974 – 1979 roku
3. Ks. Stanisław Kończyk     w latach 1979 – 2014 roku

Obecny opiekun i moderator naszej wspólnoty FZŚ

Proboszcz Ks. Marek Kundzicz

 Przełożeni naszej Wspólnoty w latach:

1. s. Bronisława Haczyk           brak danych
2. s. Jadwiga Żybort w latach  brak danych - 1978 rok
3. s. Alina Mulica     w latach   1978 - 2016 roku

Aktualny zarząd Wspólnoty:

1. s. Renata Orlikowska Lembke – Przełożona
2. s. Barbara Józefowska – Zastępca przełożonej
3. s. Genowefa Sośniak - Sekretarz
4. br. Arkadiusz Lembke   - Skarbnik

Więcej informacji na stronie: http://www.fzs.info.pl

zapraszamy

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz.16.00

 

 

 

Wiadomości Niedzieli

niedziela.pl

Wiadomości z portalu niedziela.pl
  • Dziś święcenia kapłańskie w całej Polsce
    26 maja w wielu polskich diecezjach biskupi udzielili diakonom święceń prezbiteratu. Do tego dnia kandydaci do kapłaństwa przygotowywali się przez formację w Wyższych Seminariach Duchownych. Dziś neoprezbiterzy otrzymali dekrety przydzielające ich do posługi w poszczególnych parafiach.
  • Jasna Góra: 38. ogólnopolska pielgrzymka katolickiego stowarzyszenia „Civitas Christiana”
    Przez wstawiennictwo sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego uczestnicy 38. ogólnopolskiej pielgrzymki katolickiego stowarzyszenia „Civitas Christiana” dziękowali za 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pielgrzymka była okazją do wkroczenia wraz z patronem stowarzyszenia Prymasem Tysiąclecia na Maryjne drogi wolności, podjęcia na nowo próby odczytania Maryjnego programu dla Kościoła w Polsce oraz sposobnością do modlitwy w intencjach Ojczyzny.
  • Abp Paglia: wynik irlandzkiego referendum to owoc hiper-indywidualizmu
    Konieczne jest przeciwdziałanie kulturze hiper-indywidualizmu, prowadzącej do myślenia jedynie o korzyściach indywidualnych, za które niekiedy płaci się wysoką cenę – tak skomentował wyniki referendum w Irlandii abp Vincenzo Paglia. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego odniósł się do faktu, że 68 proc. uczestników opowiedziało się za depenalizacją aborcji.