PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

NR2022

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». (Lb 6, 22-27)

Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wypełnienia się Bożych obietnic w Roku 2022. 

Duszpasterze Parafii św. Józefa

BN2021

Drodzy Parafianie, Boże Narodzenie to szczególny czas wiary, nadziei, miłości i pokoju.  Nniech Jezus rodzi się w Waszych Rodzinach i  pomnaża w Waszych sercach wiarę, nadzieję i miłość a pokój Chrystusowy niech będzie Waszym udziałem.

Zbawiciel, który Narodził się w Betlejem, w Domu Chleba i staje się Chlebem w czasie Mszy św.  niech będzie dla Was i dla nas Pokarmem na życie wieczne.                           

                                                                                                           Życzą duszpasterze

Spotkania synodalne w naszej parafii

Komunia – uczestnictwo (I etap)

 • Legion Maryi - wtorek, 7 grudnia o godz. 19.00
 • Klub Seniora - środę, 8 grudnia o godz. 10.00.
 • Rada Duszpasterska - piątek, 10 grudnia o godz. 19.00.
 • Akcja Katolicka - poniedziałek, 13 grudnia o godz. 17.30.
 • Bractwo św. Józefa i Gwardia sw. Józefa - środa, 15 grudnia o 18.45.
 • Spotkanie dla tych, którzy nie należą do tych GRUP odbędzie się - piątek, 17 grudnia o godz. 19.00      w salce.
 • Spotkanie podsumuwujące (I etap) dla wszystkich - niedzielę, 19 grudnia o godz. 15.30 w kościele.

     Na spotkaniach każdy może odpowiedzieć na synodalne pytania:

 1. Co cię cieszy, gdy myślisz o swojej parafii?
 2. Co Cię boli, gdy myślisz o swojej parafii?
 3. Co chciałbyś zmienić w swojej parafii?
 4. Z jakimi głosami o nJościele spotykasz się w swoim środowisku?
 5. Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się ze strony tych, którzy nie praktykują, żyją w związkach niesakramentalnych lub w jakikolwiek sposób czuja się wykluczeni z Kościoła?
 6. Na ile mam odwagę szczerze rozmawiać o tym, co radosne i bolesne z odpowiedzialnymi osobami w Kosciele?
 7. Co stoi na przeszkodzie w takich rozmowach?

     Będzie to też czas postawienia pytań wzajemnie sobie i proboszczowi.

 

 

 

DDU2021

Rodzice przy chrzcie świętym dziecka zobowiązują się do wychowania go w wierze. Trzeba to zobowiązanie potraktować poważnie i zdać sobie sprawę z wartości wypowiedzianych słów. Jest to odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem.

Warto uświadomić sobie , że dziecko nie jest własnością rodziców, ale należy do Pana Boga. Jest darem, zadaniem i powołaniem. Ojciec św. Jan Paweł II tak o tym powołaniu pisze w Liście do Rodzin: “Ta sama logika bezinteresownego daru wkracza w ich życie, kiedy mężczyzna i kobieta w małżeństwie wzajemnie się sobie oddają i wzajemnie przyjmują jako “jedno ciało” i jedność dwojga. Bez tej logiki małżeństwo byłoby puste. Komunia osób na tej logice zbudowana staje się komunią rodzicielską. Małżonkowie dają “życie własnemu dziecku”.  “Urodziłam człowieka za sprawą Boga” (por. Rdz.4,1) mówi pierwsza kobieta w Księdze Rodzaju: biblijna Ewa”. 

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

Imieniny

Tomasza, Maurycego

Myśl dnia
Miłość jest źródłem wszelkich radości.
Rigas Velestinlis
Czytania

1 Tm 6, 2c-12 • Ps 49 • Łk 8, 1-3 liturgia dnia

Radio Watykańskie

Niedziela.pl