PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Pismo święte w życiu Kościoła

1618857446511
„Nie znać Pisma, to nie znać Chrystusa” – te słowa św. Hieronima mogą krótko określić znaczenie, jakie posiada Biblia i które winno nadal jej przysługiwać w Kościele katolickim. Ojcowie Kościoła nazywali Pismo święte, biblia lub grammata, co znaczy po prostu „Księga” lub „Pisma”; już samo to określenie wyrażało tak wielki szacunek, że niepotrzebne było dalsze precyzowanie. Pismo święte należy zatem rozumieć jako Księgę Kościoła, jako zbiór tych Pism, które na podstawie rzeczywistego i pierwotnego consensus fidelium są uważane za święte.
Jak wiemy, Biblia nie spadła z nieba. Jest ona spisaną pamięcią Ludu Izraela, jego doświadczenia wiary, a także jego trudności i kłopotów historycznych. Będąc Słowem Boga, Pismo św. jest równocześnie historią konkretnego ludu, owocem jego kultury i wyrazem wędrowania przez wieki. I dlatego jednym z podstawowych zadań, jakie narzuca się każdemu czytelnikowi po otwarciu Pisma, jest dążenie do właściwego usytuowania się w jego czsie i przestrzeni. Jeżeli jest nim człowiek wierzący, to jego zbliżenie do Bibli jako Słowa Bożego może w nim wzbudzić wrażenie pewnego niepokoju, bądź też pustki duchowej, albowiem bardzo szybko będzie mógł dostrzec pewne ograniczenia, luki, braki religijne i naukowe, jakie teks biblijny przedstawia, gdy się go czyta tylko z perspektywy kulturowej.

 

     Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 r.

  • 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej;
  • 21.00 – Czuwanie młodzieży;    
  • 22.00 – 24.00 – Czuwanie indywidualne.

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

 

Drodzy Siostry i Bracia,

niech Zmartwychwstały Chrystus, który niesie odrodzenie duchowe,

w tych trudnych dniach salejącej epidemii,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu lęku.

Niech też da  łaskę zwyciężania duchowej epidemii, którą jest grzech.

 Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą błogosławione.

 

                                                                                                                                                       Duszpasterze

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

Imieniny

Tomasza, Maurycego

Myśl dnia
Miłość jest źródłem wszelkich radości.
Rigas Velestinlis
Czytania

1 Tm 6, 2c-12 • Ps 49 • Łk 8, 1-3 liturgia dnia

Radio Watykańskie

Niedziela.pl