PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. W związku z tym pierwszy rok programu, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2019 r., realizowany będzie pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”. 

wtw 500

W roku „Wielkiej Tajemnicy Wiary”, podobnie jak co roku, po świętach Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wizytę  każdej rodzinie mieszkającej na terenie Parafii, która jest  Kościołem Domowym.   

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko modlitwa  i błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. 

TajemnicaWiary2

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,
rozpoczynamy wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu nowy rok duszpasterski 2019/2020 poświęcony świętowaniu Eucharystii i ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Będziemy pogłębiać wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć w co wierzymy.

Choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Potrzeba, by to co dokuje się w czasie każdej liturgii uobecniało się również w życiu osobistym i społecznym. Kiedy w czasie każdej Mszy św. powtarzając gesty i słowa Jezusa przemienienia nad chlebem i winem „To czyńcie na moją pamiątkę”, to warto sobie uświadomić, że te słowa dotyczyły nie tylko tej konkretnej czynności, ale On chciał byśmy czynili wszystko na Jego pamiątkę, żebyśmy także słowa które głosił, które nam zostawił niejako czynili aktualnymi, żebyśmy również całe Jego życie czynili obecnym w życiu naszego społeczeństwa, naszych rodzin, całego świata. Trzeba byśmy rozpoczynali cały tydzień naszego życia od spotkania z Chrystusem, byśmy czynili to bardziej świadomie, tak aby Jezusa stał zarówno na początku naszego życia, jak i na jego końcu. Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego. Przyjmujemy Ciało Chrystusa by się z Nim w wieczności zjednoczyć.
Nowy rok duszpasterski będzie pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary". Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

lamanie chlebem

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wi-gilijny,
przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie".
Cyprian Kamil Norwid

Najważniejszym momentem wigilii była i jest wieczerza. Jest ona jedyna w swoim ro-dzaju i niepowtarzalna, uświęcona nie tylko wielowiekową tradycją, lecz przede wszystkim obecnością Boga w naszych sercach, w naszych domach i rodzinach. Pora jej rozpoczęcia jest określona i niezwykła: pojawienie się pierwszej gwiazdki na nie-bie. To na pamiątkę betlejemskiej gwiazdy, która wskazywała drogę do stajenki, miej-sca narodzenia Dzieciątka. Zgromadzeni domownicy powinni odmówić modlitwę i za-prosić Chrystusa do obecności przy wigilijnym stole. Po modlitwie powinna nastąpić chwila milczenia. Według wierzeń dusze zmarłych krewnych przychodzą wtedy, by zacząć wigilię ze wszystkimi. Zanim zasiądziemy do posiłku dzielimy się opłatkiem. Zwyczajowo pozostawiamy puste miejsce przy stole dla kogoś bliskiego lub wędrow-ca. Dopiero po modlitwie, podzieleniu się opłatkiem, złożeniu życzeń, pojednaniu się i wybaczeniu sobie nawzajem popełnionych błędów, zasiadamy do wigilijnego stołu. Niech i w naszym domu będzie to wieczerza święta - bez alkoholu, bez telewizji, bez mięsa, ale za to ze śpiewem kolęd, z wzajemną miłością i życzliwością.

MODLITWY NA ROZPOCZĘCIE WIECZERZY WIGILIJNEJ

Medziugorje 1

18 marca 2017 r.

Drogie dzieci! Moim matczynym pragnieniem jest, aby wasze serca były wypełnione pokojem, a wasze dusze były czyste, abyście w obecności mego Syna mogli zobaczyć Jego twarz. Bo, dzieci moje, jako matka wiem, że jesteście spragnieni pociechy, nadziei i ochrony. Wy, dzieci moje, świadomie i nieświadomie poszukujecie mego Syna. I ja, przechodząc ziemski czas cieszyłam się, radowałam, cierpiałam i cier-pliwie znosiłam bóle dopóki mój Syn w swojej chwale ich nie odsunął. I dlatego mówię mojemu Synowi: „Zawsze im pomagaj!“ Wy, dzieci moje, prawdziwą miłością rozjaśnij-cie ciemność egoizmu, która coraz bardziej otacza moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni. Niech wam i ręce i serce będą zawsze otwarte. Nie bójcie się. Oddajcie się memu Syno-wi z zaufaniem i nadzieją. Patrząc na Niego żyjcie życiem z miłością. Kochać oznacza dawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Kochać znaczy żyć słowami mego Syna. Dzieci moje, jak matka wam mówię, tylko prawdziwa miłość prowadzi do szczęścia wiecznego. Dziękuję wam.

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Pio z Pietrelciny, prezbitera, wspomnienie pierwszy dzień jesieni

Imieniny

Bogusława, Tekli

myśl dnia
„Modlitwa to pokarm dający radość, to pożywienie wnoszące pokój, to treść naszego życia pozwalająca zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy.”
Matka Elvira
czytanie

Prz 30, 5 - 9
Ps 119
Łk 9, 1 - 6
liturgia dnia

Radio Watykańskie

Wiadomości Niedzieli

niedziela.pl

Wiadomości z portalu niedziela.pl
  • Nauczyciel wiary
    Za takiego człowieka uchodził św. Ojciec Pio, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy 23 września. To jedna z największych kościelnych osobowości XX wieku.
  • Agonia św. ojca Pio. Jak cierpiał wielki święty?
    Ojciec Pio za życia cierpiał przede wszystkim z oskarżeń, które wysuwano przeciwko niemu. Często płakał z tego powodu. Jego beatyfikacja stała się możliwa dzięki Janowi Pawłowi II. Kapucyna i Papieża Polaka łączyła wyjątkowo bliska więź – mówi uznany włoski dziennikarz Renzo Allegri, autor książki „Zniszczyć Świętego. Śledztwo w sprawie prześladowania ojca Pio”.
  • Pprezydent Duda odwiedził polski kościół pw. św. Stanisława BM
    W środę popołudniu prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką i członkami delegacji, towarzyszącymi mu podczas oficjalnej wizyty we Włoszech i Watykanie, odwiedził rzymski kościół pw. św. Stanisława BM – centrum duszpasterstwa Polaków w Rzymie i najstarszy ośrodek polskiego duszpasterstwa emigracyjnego.