PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

TajemnicaWiary2

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,
rozpoczynamy wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu nowy rok duszpasterski 2019/2020 poświęcony świętowaniu Eucharystii i ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Będziemy pogłębiać wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć w co wierzymy.

Choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Potrzeba, by to co dokuje się w czasie każdej liturgii uobecniało się również w życiu osobistym i społecznym. Kiedy w czasie każdej Mszy św. powtarzając gesty i słowa Jezusa przemienienia nad chlebem i winem „To czyńcie na moją pamiątkę”, to warto sobie uświadomić, że te słowa dotyczyły nie tylko tej konkretnej czynności, ale On chciał byśmy czynili wszystko na Jego pamiątkę, żebyśmy także słowa które głosił, które nam zostawił niejako czynili aktualnymi, żebyśmy również całe Jego życie czynili obecnym w życiu naszego społeczeństwa, naszych rodzin, całego świata. Trzeba byśmy rozpoczynali cały tydzień naszego życia od spotkania z Chrystusem, byśmy czynili to bardziej świadomie, tak aby Jezusa stał zarówno na początku naszego życia, jak i na jego końcu. Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego. Przyjmujemy Ciało Chrystusa by się z Nim w wieczności zjednoczyć.
Nowy rok duszpasterski będzie pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary". Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)


Obecny rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, odbywający się pod hasłem : "Eucharystia daje życie".
Każdy rok liturgiczny jest świętowaniem zbawczych wydarzeń z historii zbawienia, a szczególnie z życia Jezusa Chrystusa. W Konstytucji o Liturgii o roku liturgicznym czytamy: „Kościół (w roku liturgicznym) odsłania całe misterium Chrystusa począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia: (KL 102). Paschalne misterium Chrystusa, a więc Jego i nasze przejście ze śmierci do życia, świętujemy więc nie tylko w Okresie Wielkanocnym, ale … przez cały rok, w czasie każdej Mszy św., szczególnie w niedzielę.
W obecnym roku duszpasterskim będziemy świętowali Jubileusz 110 -lecie naszej Parafii. Jubileusz to okazja do dziękczynienia Bogu za naszych przodków, którzy z troską pielęgnowali dar wiary, nawet w trudnych czasach. Uświadamia on nam odpowiedzialność za własne zbawienie i za przekazanie wiary następnemu pokoleniu.
Uroczyste Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) wyśpiewamy na Mszy św. dziękczynnej 9 lutego 2020 r.

W tym roku będziemy również świętowali 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II, które przypada 18 maja 2020 r. Tego dnia dziękować będziemy Bogu za wielki dar w osobie tego Świętego.

Wielkim duchowym przeżyciem będzie również beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wraz z całym Kościołem w Polsce 7 czerwca 2020 r. będziemy cieszyli się nowym orędownikiem w niebie.

Uwieńczeniem Jubileuszu 110 – lecia Parafii, 100 – lecia urodzin Świętego Papieża oraz beatyfikacji Kardynała będą Misje Święte, które
odbędą się w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020 r. Każdy dzień Misji to bogactwo Słowa Bożego i Bożej łaski, których nie wolno zmarnować, to umocnienie fundamentów naszej wiary na dalsze dni i lata. Nie znamy przyszłości ale, gdy chodzi o wiarę, na pewno nie będzie ona łatwa, szczególnie dla młodego pokolenia. Jeżeli zatracimy wiarę w Boga, to życie straci sens. A może to już ostatnie Misje w życiu? Dlatego trzeba zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, by w nich uczestniczyć.

Kochani Siostry i Bracia potrzebna jest nam wielka modlitewna mobilizacja począwszy od pierwszej Niedzieli Adwentu, abyśmy przez najbliższe sześć miesięcy modlili się i podejmować czyny pokutne:
• za głęboko wierzących, aby jeszcze bardziej pogłębili swoją wiarę;
• za wątpiących, aby znaleźli odpowiedzi na dręczące pytania o sens życia, cierpienia i ofiarnej miłości;
• za niewierzących, aby odkryli na nowo i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Modlitwa i post (czyny pokutne, wyrzeczenia) to najskuteczniejsza broń chrześcijanina. Pan Jezus pouczył: Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17, 21).
Po pierwsze, codziennie na Mszach św. i w czasie nabożeństw będzie odmawiana ta oto modlitwa o łaski misyjne:
Dobry i Miłosierny Boże!
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem odnowy duchowej naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławi -ony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Bożej łaski i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Panie Boże! Dopomóż nam dobrze przygotować się do tej Świętej Misji Parafialnej. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych bliźnich.
Użycz misjonarzom Ducha Świętego, światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co służy nam do zbawienia. Niech Boskie Twoje Słowo przez nich głoszone oświeci nas, pouczy, uzdrowi, wzmocni, uświęci oraz zbawi. Amen.

Dobrze by było gdyby każdy z Wiernych modlił się tą modlitwą również w swoim domu.

Po drugie włączyć się do częstej adoracji Najświętszego Sakramentu, który jest wystawiony w kaplicy adoracji od 6.30 do 18.00.

Po trzecie postarać się częściej niż tylko w niedzielę i święto uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach oraz wysłuchać nauk katechizmowych pogłębiających naszą wiarę zwłaszcza o Eucharystii.
Wszystkich a szczególnie Członków Żywego Różańca proszę by wraz z kapłanem modlili się modlitwą różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30:
Niedziela – Róża 1, 2, 3 i 4. Poniedziałek – Róża 7, 8, 9 i 10
Wtorek – Róża 12, 13, 14, 16. Czwartek – Róża 18, 19, 20, 23 i 24
Sobota – Róża 25, 27, 29 i 30
Zachęcamy Wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem oraz nabożeństw: w środę – Dróżek św. Józefa i w piątek – Drogi Krzyżowej.

Po czwarte znaleźć swoje miejsce w jednej z grup parafialnych (Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Legion Maryi, Odnowa w Duchu Świętym, Bractwo św. Józefa, Gwardia św. Józefa, Schola Młodzieżowa i Dziecięca, Chór Parafialny, Ruch Światło - Życie (młodzieżowy i rodzinny), Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy), Bractwo Dzieciątka Jezus, Wianuszek Czystych Serc).

Po piąte przyjąć Obraz św. Józefa peregrynujący po rodzinach naszej parafii, bowiem do tej pory, tylko nieliczni przyjęli św. Józefa w znaku kopii cudownego Obrazu, który przynosi Jezusa.

Po szóste trzeba częściej przystępować do spowiedzi św., bowiem bez niej , nie łudźmy się, nie ma przemiany serca.

Po siódme nie zlekceważyć w tym czasie rekolekcji adwentowych (20-22 grudnia 2019 r.) i rekolekcji wielkopostnych (29 marca–1 kwietnia 2020 r.)

Po ósme wszystkie swoje postanowienia związane z modlitwą, czynami pokutnymi, postem, dążeniem do jeszcze głębszej, bardziej radykalnej przemiany życia należałoby zapisać w Księdze Modlitw, Pokuty i Wyrzeczeń dla uproszenia łaski owocnego przeżycia Misji Parafialnych. dla siebie, swoich rodzin i całej parafii.
Księga ta będzie wyłożona w kaplicy adoracji.

Drodzy Siostry i Bracia, my duszpasterze modlimy się za Was, a Wy módlcie się za nas. Dziękujemy Wam za dobro, którego od Was doświadczamy a za każde niestosowne słowo, gest czy zachowanie wobec Was serdecznie przepraszamy.
Duszpasterze Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła • św. Barbary, dziewicy i męczennicy, wspomnienie dowolne

Imieniny

Barbary, Krystiana

Myśl dnia
O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem.
Flp 4, 6
Czytania

Iz 2, 1-5 • Ps 122 • Mt 8, 5-11 liturgia dnia

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl