PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Rok św. Józefa w Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Częstochowie- Rakowie                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Dni poświęcone św. Józefowi to:
 • 19 dzień każdego miesiąca
 • Środa każdego tygodnia
 1. Program środy każdego tygodnia:
 • 07.30 – Dróżki św. Józefa
 • 09.00 – Msza św. z konferencją
 • 17.30 – Dróżki św. Józefa
 • 18.00 – Msza św. z konferencją              

     Konferencje w poszczególne środy miesiąca:

 • I  środa - dla Mężczyzn i Bractwa św. Józefa
 • II środa - dla Kobiet
 • III środa:

                          o godz. 09.00 – dla dotknętych chorobą

                          o godz. 18.00 - dla Młodzieży

 • IV środa – dla Seniorów i Klubu Seniora
 1. Program każdego 19 dnia miesiąca:
 • 08.30 - Różaniec św. Józefa i Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa
 • 09.00 - Msza św. z nauką dla małżeństw i rodzin
 • 17.30 - Różaniec św. Józefa i Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa
 • 18.00 - Msza św. z nauką dla małżeństw i rodzin
 1. W każdą sobotę Msza św. o godz. 12.00 w intencjach zamówionych tylko za żywych przez wstawiennictwo św. Józefa z włożeniem rąk w modlitwie wstwienniczej.
 2. Codziennie po Mszy św. wieczornej (18.00) można przyjąć Obraz św. Józefa do swego domu i swojej rodziny. Wcześnej jednak trzeb zgłosić to w kancelarii   lub zakrystii.

***

Na  czas Roku św. Józefa Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcajacy do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami.

Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy:

 • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Św Józefie
 • na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego
 • odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi
 • powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna
 • odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Ponadto odpust można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji dni jemu poświęconych, a więc:

 • 19 marcauroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
 • 1 maja - wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
 • Święto Świętej Rodziny - zwanej w tradycji bizantyjskiej Niedzielą św. Józefa
 • 19 dnia każdego miesiąca
 • w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej. Wierni są zachęcani do uczestnictwa w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa, jeśli jednak nie pozwoli im na to choroba, „rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.

Niedziela.pl