PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. W związku z tym pierwszy rok programu, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2019 r., realizowany będzie pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”. 

wtw 500

W roku „Wielkiej Tajemnicy Wiary”, podobnie jak co roku, po świętach Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wizytę  każdej rodzinie mieszkającej na terenie Parafii, która jest  Kościołem Domowym.   

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko modlitwa  i błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, w roku 2020 obchodzimy Jubileusz 110–lecia naszej Parafii. 9 lutego 2020 r. na Sumie wyśpiewamy dziękczynne Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Wypada, abyśmy w roku jubileuszu odnowili swoją wiarę. Dlatego zostaną przeprowadzone Misje Parafialne przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, na które Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Misje Parafialne zostaną przeprowadzone w dniach od 30 maja do 7 czerwca 2020 r. w na wyraźny rozkaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15)

Rozkaz misyjny wydany Apostołom by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu trwa po dzień dzisiejszy w Kościele.
Parafialne Misje Święte to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas mówi: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 14).
Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich na te Misje Parafialne:
- szczerze i głęboko wierzących, abyście jeszcze bardziej pogłębili swoją wiarę;
- wątpiących, abyście znaleźli odpowiedzi na dręczące Was pytania o sens życia;
- niewierzących, abyście się odnaleźli na nowo, i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Skorzystajcie z szansy, może ostatniej!
W intencji Misji Parafialnych modlimy się w naszym kościele:
• codziennie w czasie Mszy św.,
• codziennie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu;
• modlitwą różańcową o godz. 17.30 ( poza środą i piątkiem); a także codziennie po porannej Mszy św. i Koronce do Miłosierdzia Bożego;
• w środę do św. Józefa o godz. 17.30 (Dróżki św. Józefa);
• w piątek modlimy się rozważając drogę krzyżowa o godz. 17.30.

Misje Parafialne zakończymy w dniu beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskie i umieścimy w kościele Jego obraz.
Ważnym wydarzeniem w roku 2020 będzie obchodzone 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Również z tej okazji zostanie poświęcony nowy obraz św. Jana Pawła II.
Nie sposób nie wspomnieć najważniejszych corocznych wydarzeń w życiu Kościoła to jest Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa z których wyrasta Eucharystia będąca "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Te wielkie dni zwane Triduum Paschalnym (W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobota wraz Wielka Niedziela ) w tym roku będziemy obchodzili od 9 do 12 kwietnia 2020 r.). Do tych Wielkich Dni przygotujemy się przez rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2020 r.
Drodzy Siostry i Bracia, na przygotowania do tych duchowych wydarzeń, życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień wypływającego z Eucharystii.

Duszpasterze Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie

LITURGIA W KOŚCIELE DOMOWYM W CZASIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

stol

 

Wizyta duszpasterska, którą składamy ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Stół nakryty białym obrusem a na nim:  Księga Pisma Świętego, krzyż, świece, woda święcona, kropidło.  W czasie wizyty rodzina jest zwrócona w stronę krzyża, znajdującego się na stole.

  

 

 Kapłan wchodząc pozdrawia po chrześcijańsku:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wierni odpowiadają: Na wieki wieków, amen.

Ks.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W.: Amen.

Ks.: Bracia i Siostry posłuchajmy słów Chrystusa.     Pan z Wami.

W.: I z duchem twoim.

Ks.: Słowa Ewangelii według św. Jana.

W.: Chwała Tobie Panie.

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».  Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?»  Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».  Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba».  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.  Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».  Rzekli

więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»  Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. J 6, 26-35

Oto Słowo Pańskie.

W.: Chwała Tobie Chryste.

Słowo kapłana w nawiązaniu do przeczytanej Ewangelii.

Ks.: Wspólnie módlmy się jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie …

Kapłan odmawia modlitwę  błogosławieństwa: Wszechmogący Boże pobłogosław ten dom, aby w nim gościły miłość, radość, zdrowie i obfitość Twoich darów. Niech mieszkający tu wzrastają w niezachwianej wierze i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Odpowiadamy: Amen.

Kapłan kropi wodą święconą i mówi: Teraz przyjmijcie pokropienie wodą święconą, która jest znakiem nowego życia i oczyszczenia z grzechów.

Po pokropieniu kapłan podaje krzyż do ucałowania.

Rozmowa duszpasterska. Na dłuższą rozmowę należy się umówić w innym terminie.

Po rozmowie duszpasterskiej na zakończenie wizyty wspólnie modlimy się do św. Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw  niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ks.: Pan z Wami.    

W.: I z duchem Twoim.

Ks.: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.  

W.: Amen.

Kapłan wychodząc pozdrawia po chrześcijańsku: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W.: Na wieki wieków, amen.

W czasie wizyty duszpasterskiej zapytamy o :

 1. niedzielną i świąteczną Mszę św.;
 2. adorację Najświętszego Sakramentu;
 3. spowiedź św.;
 4.  peregrynację Obrazu św. Józefa w Waszym domu;
 5. modlitwę rodzinną i małżeńską;
 6. wspólne i indywidualne czytanie Pisma św.;
 7. czytanie czasopism katolickich i o słuchanie rozgłośni katolickich;
 8. katolickie wychowanie dzieci i ich przygotowanie do sakramentów św.;
 9. zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej;
 10. problemy związane z życiem duchowym;
 11. inne sprawy.

Czytania i myśl dnia

Dziś obchodzimy

św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła • św. Barbary, dziewicy i męczennicy, wspomnienie dowolne

Imieniny

Barbary, Krystiana

Myśl dnia
O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem.
Flp 4, 6
Czytania

Iz 2, 1-5 • Ps 122 • Mt 8, 5-11 liturgia dnia

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl