PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

I. Sprawozdanie duszpasterskie część I za rok 2020         31.12.2020 r.

Kochani moi, dziś dane jest nam przeżywać ostatni dzień roku kalendarzowego 2020. W ten dzień postanowiliśmy udać się na Eucharystię. Jest to nasz wybór. Nasz wybór został dokonany z potrzeby serca. Przybyliśmy do domu Bożego, do tej przemodlonej przez naszych ojców rakowskiej świątyni, ażeby zanieść kochającemu nas Bogu nasze uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośby. Stajemy dziś w ten sylwestrowy wieczór przed Bogiem, by dokonać bilansu, rozrachunku z darowanego nam czasu, który nazywaliśmy rokiem 2020. Staje mi dziś przed oczami historia gospodarza z Chrystusowej przypowieści, który zamierzał wyruszyć w daleką podróż. Wezwał swoje sługi i rozdał każdemu talenty. Boży Gospodarz dokonał tego na początku tego roku. Przekazał nam dziedzictwo wiary i prawdy otrzymane po raz pierwszy na chrzcie świętym. Na chrzcie świętym otrzymaliśmy dar wiary i staliśmy się dziećmi Bożymi i uczniami Chrystusa.


Dziś za kilka godzin minie rok 2020. I na progu nowego roku Gospodarz powraca z dalekiej podróży i pyta o przekazane dziedzictwo. Uczynił nas dziedzicem tajemnicy zbawienia. Dał nam dziedzictwo dekalogu, czyli dziesięciu przykazań Bożych oraz przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Dziś Pan pyta co zrobiliśmy z tym dziedzictwem. Patrząc wokół siebie widzimy, że inni przychodzą z pełnymi rękoma pomnożonych darów. Na końcu idzie ktoś z pobrudzonymi rękoma. Dopiero co odkopał zakopany dar. Ukrył go w ziemi i żył jakby go w ogóle nie było. Usłyszał słowa potępienia.

W I niedzielę Adwentu 2019 r. rozpoczęliśmy realizację roku programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pt. „Wielka tajemnica wiary”. Jest to pierwszy rok realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego pt. „Eucharystia daje życie” (2019/2022).
Motto biblijne roku 2019/2020 brzmiało: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)
W naszej parafii w niedzielę i święta było 6 Mszy św. (w tym jedna w SPSK). Do czasu rozpętania koronawirusa wzorowo uczestniczyło we Mszach św. niedzielnych ok. 1100 osób nie licząc dzieci do 7 roku życia. Niektórzy parafianie przychodzili na Mszę św. co drugą, trzecią lub czwartą niedzielę i uważali , że jest wszystko w porządku. Rozpowszechnia się jakaś znieczulica, albo obojętność, która wciska się do naszych domów drzwiami i oknami. Jeżeli odliczyłoby się jeszcze tych, którzy przychodzą do naszej świątyni z innych parafii to wskaźnik byłby jeszcze gorszy i to dużo gorszy. Co to oznacza? Oznacza to, że trzeba zadać sobie pytanie, jak wyglądam w oczach Bożych? Trzeba powiedzieć, że powiększa się liczba parafian chorych na dysproporcję.
Ograniczenia epidemologiczne spowodowały, że najpierw mogło uczestniczyć we Mszach św. 50 osób, a w czasie Świąt Wielkanocnych tylko 5 osób. Z bólem wielu przeżywało ograniczenia świąteczne. Nie można było wykonać ani Ciemnicy ani Grobu w kościele. W ostatnich miesiącach roku mogło być na jednej Mszy św. w naszym kościele 80 osób, a było od 40 do 70. A to oznacza, że we Mszach uczestniczyło ok. 300 wiernych. W grudniu odprawialiśmy w niedzielę i święta 8 Mszy św., by stworzyć przestrzeń dla tych co się obawiali przyjść do kościoła ze względu na graniczenia. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia na dziewięciu Mszach św. (w tym dwie Pasterki) uczestniczyło ok. 600 osób.
Wśród Wiernych zaobserwowałem panikę i lęk spowodowany pandemią i ciągłym straszeniem wirusem. Parafia zachowała wszystkie środki ostrożności zgodnie z zasadą: „dystans, dezynfekcja, maseczka”. Ławki i konfesjonały były dezynfekowane.
Ks. Tomasz Halik, czeski teolog wskazał, że „Wiara jest lekiem na panikę i strach”. Natomiast dalej stwierdza, ze „Strach jest jeszcze gorszą choroba zakaźna naszego świata niż wszelkie choroby wirusowe. Zdrowa wiara jest sojusznikiem zdrowego rozumu. Rozumna dyscyplina i ochrona zdrowia wynika z przykazania „nie zabijaj”, jest przejawem odpowiedzialnej miłości do siebie i do bliźniego”.

Dane statystyczne za rok 2020 

 Mieszkań  2 924   Kawaler/panna 1750
Rodzin 3 051   Ochrzczonych  22 
Mieszkańców 6 135   Przeszli do wieczności 108
Mężczyzn 1 822   Zmarłych bez sakramentów 70
Kobiet 2 547   Bierzmowani 17
Chłopców 906   Pierwsza Komunia św. 69
Dziewcząt 860   Komunii św. rozdano  
Samotni mężczyźni 241   Inne wyznanie 36
Samotne kobiety 675   Apostaci 3
Wdowiec/wdowa 745   Małżeństw bez ślubu kościelnego 236
Żonaty/zamężna 2 705   Rozwiedzionych 278

II. Sprawozdanie duszpasterskie część II za rok 2020         28 lutego 2021

 Kochani moi, ta część rocznego sprawozdania stanowi o stronie materialnej parafii, bez której nie mogłaby funkcjonować.

1. Przychody pochodzące z tacy, z ofiar składanych na potrzeby parafii i sanktuarium w kopertach, na konto parafialne, osobiście lub do skarbonek. Przychody te wyniosły 339829 zł.

1.  Taca niedzielna 87 605zł 
2. Taca gospodarcza 38 909zł
3. Taca świąteczna 20 555zł
4. Taca ślubna 475zł
5. ze skarbonki na Sanktuarium 3 777zł
6. ze skarbonki na biednych 6 564zł
7. ofiary za świeczki 14 485zł
8. ofiary za  garaże 13 380zł
9. z Urzędu Pracy 3 220zł
10. na kwiaty 2 344zł
11. na dzwony 3 950zł
12. za „Osiołki” 1 742zł
13. z kolędy 34 500zł
14. ofiary indywidualne 42 664zł
15. ofiary z „Aniołka” 669zł
16. ofiary I.M. 884zł
17. z I Komunii 9500zł
18. na okna 54 400zł
19. z roku 2019 156zł

W roku 2020 ofiary na potrzeby parafii, sanktuarium, okna, elektronikę dzwonów składało 321 osób (oprócz ofiar kolędowych). W roku sprawozdawczym nowych ofiarodawców przybyło 23 osoby.
Jeżeli chodzi o ofiary na tacę to co niedzielę składało od marca ok. 300 osób, a w okresie ostrego ograniczenia epidemicznego ok. 50 lub 5 osób.
Część Wiernych, którzy przestali chodzić na niedzielne Msze św. ( w czasie ostrego ograniczenia) poczuli się odpowiedzialni za parafię i jej utrzymanie i składali ofiary w kopertach lub na konto z podpisem „na tacę”.
Obecnie chodzący do kościoła więcej wrzucają na tacę niż przed pandemia.
Pragnę nadmienić, ze niektórzy z Wiernych składają co miesięczną dziesięcinę ze swoich dochodów. Myślę, ze jest to pokłosie ubiegłorocznego sprawozdania, w którym mówiłem o zasadach biblijnych dziesięciny i o czym możemy Przeczytać w sprawozdaniu z roku 2019.
Za ofiary Wiernym składam serdeczne „Bóg zapłać”.

1.  kamera youtobe 3 000zł
2. nagłośnienie przenośne 3 200zł
3. elektryfikacja chóru 4 500zł
4. naprawa wzmacniacza 500zł
5. I ołtarzyk 6 250zł
6. szafa pan. Do kancelarii 1 000zł
7. automatyka dzwonów 22 500zł
8. remont salki 5 829zł
9. instrukcja przeciw pożarowa 2 200zł
10. gaśnice 2 000zł
11. stół i krzesła do archwum 1 395zł
12. Modlitewniki do św. Józefa 2 000zł
13. naprawa internetu i programu Fara 1 500zł
14. oprawa kronik 1 100zł
15. renowacja parkietu w refekt. 10 700zł
16. Automatyka bramy 2 750zł
17. Klub Seniora 3 700zł
18. kserokopiarka do kancelarii 4 000zł
19. wzmacniacz do kościoła 7 200zł
20. naprawa dzwonów i bramy 2 300zł
21. flagi i kije 740zł
22. remont pokoju Klubu 5 250zł
23. ubezpieczenie parafii 3 080zł
24. podatek na rzecz Kościoła 14 600zł
25. zwrot długu za okna 13 820zł
26. ogrzewanie elektr. Kościoła 16 283zł
27. ogrzewanie węglem 10 680zł
28. ogrzewanie innych pom 12 834zł
29. oświetlenie kościoła 9 092zł
30. oświetlenie innych pomiesz. 6 093zł
31. wymiana bębnów - drukarka 7 400zł
32. toner - drukarka 2 805zł
33. papier ksero 1 928zł
34. pracow. świeccy 62 675zł
35. pomoc 23 665zł
36. mat. duszpasterskie 3 923zł
37. świece 3 871zł
38. olej do świec 730zł
39. wino 1 200zł
40. komunikanty 990zł
41. węgielki 311zł
42. prowizje bankowe 1 250zł
43. lekcjonarz na chór 550zł
44. okna (6 w kaplicy) 41 000zł
45. wyrównanie 9 000zł
46. telefon służbowy 722zł
47. kadzidło i węgielki 311zł
48. materiały biur 278zł
49. zdjęcia do kroniki 700zł
50. pochodnia 2 000zł
51. obrazki św. Józefa 500zł
52. naprawa ganku 2 700zł
53. pilarka 537zł
54. Rach. sumienia 925zł
55. lodówka 1 700zł
56. malowanie prez. 2 200zł
57. opłata grobu 1 000zł
58. gry planszowe  1 200zł
59. byliny 850zł
60. pozostałe wydatki 11 133zł

Saldo ujemne – 28 311 zł.

Prace wykonane do zapłacenia(104 975 zł): montaż okien, blacha na kościele, granit, zjazdy, barierki, malowanie kaplicy, posadzka, czyszczenie dzwonnicy, remont dachu.
Ponadto:

1. Bractwo św. Józefa zakupiło dwa komplety lekcjonarzy (1480 zł).
2. II ołtarzyk (6250 zł) – SPSK.
3. Cztery osoby zakupiły cztery obrazy: św. Jana Pawła II, św. Rity, bł. Jerzego Popiełuszki i kard. Stefana Wyszyńskiego.


Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać” i zapewniam o pamięci modlitewnej szczególnie w środy w czasie nowenny do św. Józefa.

ks. Marek Kundzicz, proboszcz

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl