PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

1. Dziś jest XXIX Niedziela Zwykła w ciągu roku.
• Na Mszy św. o godz. 10.30 śpiewa Chór Lutnia z Czerska.

2. W kaplicy trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Wielkiej Cało-dobowej Nowenny (13 września – 24 listopada) dla uczczenia Święta Chrystusa Króla, zorganizowana przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana Panów. Razem z całą Polską chcemy upra-szać łaski dla siebie, parafii oraz wynagradzać Bożemu Sercu i Niepokalanemu sercu Maryi.

1. Dziś jest XXVIII Niedziela Zwykła w ciągu roku.
• 12.00 – Msza św. za Ojczyznę;
• 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
• 16.00 – Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich;

2. „Wstańcie, chodźmy!” hasłem 19. Dnia Papieskiego obchodzonego 13 października 2019. Znakiem tego święta będzie przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Wyjątkowość tego Dnia Papieskiego polega na tym, że przeżywamy w tym roku 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

Dziś jest XXVII Niedziela Zwykła w ciągu roku – niedziela miesięcznej adoracji.

1. Październikowe nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu:
• 16.30 – dla dzieci od poniedziałku do piątku;
• 17.30 – dla wszystkich codziennie wraz z rozważaniami.
Pamiętajmy o tym, że Różaniec Święty to „modlitwa zgiętych kolan”, przez którą przed Najświętszym Sakramentem pragniemy również w tym roku wy-praszać łaskę powołań kapłańskich. Módlmy się też o dobre wybory parla-mentarne, dobre dla Ojczyzny, Kościoła i wszystkich Polaków.
Przypominam wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po speł-nieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

1. Dziś jest XXVI Niedziela Zwykła w ciągu roku:
• na Mszach św. Słowo Boże głosi o. Andrzej Noga i rozprowadza kalenda-rze misyjne na rok 2020.

2. Październikowe nabożeństwa:
• 16:30 – dla dzieci (poniedziałku – piątku); 17.30 – dla dorosłych i młodzie-ży.
Za odmówienie Różańca (pięciu tajemnic) można uzyskać odpust zupełny ilekroć Różaniec odmawiamy w kościele, w kaplicy publicznej lub w rodzinie. Odpust zy-skuje się raz dziennie spełniając następujące warunki: stan łaski uświęcającej, wy-zbycie się przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl