PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

 1. Dziś jest Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła w ciągu roku:
  • Niedziela miesięcznej adoracji Najświetszego Sakramentu;
  • 7.10 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświetszej Maryi Panny;
  • 10.20 – Droga Betlejemska;
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
  • 17.00 – wypominki oktawalne.

 1. Dziś jest Trzydziesta  Niedziela Zwykła w ciągu roku.
 2. W środę 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych.
  • Msze św. jak w niedzielę. Nie ma Mszy św. w SPSK;
  • W jednej uroczystości Kościół oddaje chwałę Bogu, który swoją łaską nie-zliczone rzesze wiernych uzdolnił do złożenia świadectwa wierze swoim życiem i trwaniem w codziennej wierności. Równocześnie jest to dzień, który przypomina każdemu z ochrzczonych o jego powołaniu do świętości, czyli przynależności do Boga. Jest to równocześnie dzień, w którym mo-żemy dziękować Bogu za „świętych z sąsiedztwa”, wśród których żyjemy, za „świętych uczestników liturgii Mszy św.”, których świadectwem wza-jemnie się umacniamy. O „świętych z sąsiedztwa” pisał papież Franciszek w adhortacji o powszechnym powołaniu do świętości. Ono stoi u funda-mentów każdego innego powołania (do kapłaństwa, do małżeństwa, do ro-dzicielstwa itd.), którym zostaliśmy obdarowani.

 1. Dziś jest XXIX Niedziela Zwykła w ciągu roku:
  • wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża;
  • 07.10 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
  • 12.00 - śpiewa Chór z Rygi FRACHORI;
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego; 17.30 – Różaniec.
  • Nabożeństwo do św. Rity z Cascii, zakonnicy po Mszy św. o godz. 18.00 i poświęcenie róż.

 1. Dziś jest XXVIII Niedziela Zwykła w ciągu roku:
  • 7.10 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  • 17.30 – Różaniec.

 2. XXIII Dzień Papieski dzisiaj, w niedzielę 15 października.
  Dzień Papieski, organizowany jest przez Fundację „Dzieło Nowego Ty-siąclecia”. Zapraszamy na Msze Święte w czasie których będziemy się modlićw intencji dzieci i młodzieży.
  Jak co roku, Dniu Papieskiemu towarzyszy zbiórka pieniędzy na edukację i rozwój młodych zdolnych osób z małych miejscowości. Zebrane środki poma-gają nowemu pokoleniu uczyć się, studiować i w pełni rozwijać swoje możli-wości, ab mieć tę pasję życia. mieć tę pasję życia. Młodzież Katolickiego Stowa-rzyszenia Młodzieży po Mszach św. sprzedaje kremówki. Dochód ze sprzedaży na działalność Stowarzyszenia.

Aktualności z Watykanu

Niedziela.pl